Zihin Açma Vefki

Zihin Açma Vefki yapılan kişinin belirli bir zaman sonrasında beyninde berraklaşma ve olumlu düşünebilme ve karar verebilme gücünün yükselmesiyle kendisini göstermektedir. Zeka için vefk yaptıran kişide, fırsatları en iyi şekilde değerlendirme yeteneği de ortaya çıkar. Gezegenlerin insanlar üzerinde yarattığı metafiziksel durumlardan dolayı bazı olumsuzluklar olmaktadır bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek ve durumu lehimize çevirebilmek için Zihin Açma Vefki yaptıran insan sayısı günümüzde oldukça fazladır. Ülkemizde ve dünya genelinde yaşayan birçok vatandaşımız bu vefklerden yararlanmaktadırlar. İnsanlar genellikle okuyan çocukları için yada herhangi bir okulu sınavla kazanabilmesi için bu vefkten faydalanmaktadırlar. Çok eski çağlardan, günümüze kadar gelmiş olan bu yöntem eskilerde ilim sahibi uzman kişilerin veya hocaların yardımları ile yapılırdı.

Vefk

Vefk dini anlamda çok tesirli dua şeklidir. Ayrıca Vefk’in Anlamı, insanların içinde bulunduğu dertlerden, sorunlardan, sıkıntılardan ve problemlerden kurtulmak, herhangi bir amaca ulaşabilmek için yapılan işlemler sonucu oluşacak enerjinin kişiye ya da hedefe ulaşabilmesi için yapılan çizimlerin dua şekline getirilmesi diyebiliriz. Vefk yapabilecek kişinin muhakkak Arap alfabesini çok iyi bilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan vefk ‘in hiç bir faydası olmaz. Vefk’in Anlamını bu şekilde anlattıktan sonra gelelim vefk’in yapılışındaki dikkat edilmesi gereken hususlara; vefk bir dörtgen içerisine belirli zamanlarda sayılar yazılır ve bu sayıların Arapça karşılığı olan harfler eklenir, Esma-i Hüsna, sureler ve ayetlerin, kelimeler, sayılar ve harflerle birleştirilip oluşturulan dörtgen şeklin içerisine yerleştirilmesiyle son bulur. Ayrıca şunu belirtmekte fayda vardır, vefk hazırlanış bakımından kişiye özeldir.

Vefk Yaptırmak

Günümüzde birçok insan Vefk Yaptırmak istemektedir. İçinde bulunduğu durumlardan ve şartlardan dolayı dışardan yardım alarak, olumsuzluk içeren durumlardan kurtulabilmek adına insanlar vefk yaptırırlar. İnternet web sitelerinde vefkler hakkında bunca bilgi verilmesine rağmen hala kişilerin bu konuda merak ettikleri birçok sorular bulunmaktadır. Bunların en başında Vefk Yaptırmak günah mıdır? sorusu gelmektedir. İyilik amacı güden vefkler genellikle çoğunlukta olup ve genelde vefkler güçlü dualarla yapıldığından günah olmadığı belirtilmektedir. Kötü amaçla yapılmış olan bazı vefkler tabi ki günahtır ama genel olarak Allah’ın müsaadesi olmadan zaten hiçbir şeyin olmadığı kesindir. Vefk kavramı çok eski zamanlardan günümüze kadar gelmiş olan bir kavramdır. İnsanlara zarar verici anlamda yapılmadığı sürece ve dualarla yapıldığı sürece sıkıntı yaratacak bir durum oluşmamaktadır.

Vefk Yaptırdım Tutmadı

Günümüzde o kadar çok medyum ve hoca türedi ki sayısını bile bilmek imkansız hale geldi. Popüler bir meslek dalı haline gelen medyumluk, maddi kazançları çok fazla olmasından dolayı tercih edilir bir meslek dalı olmaya devam etmektedir. İnternet kullanımının oldukça yaygınlaştığı günümüzde insanlar güvenilir ve uzman medyumlar aramaktalar. Ayrıca medyumlukla hiçbir alakası olmayan kişiler de internetten öğrendikleri kadarıyla kendilerini medyum olarak tanıtmaktalar. Hal böyle olunca birçok ihtiyaç sahibi insanda, internetten buldukları medyumlara Vefk Yaptırdım Tutmadı diye dert yanarak başka bir hatanın içine düşmüş bulunuyorlar. Oysaki çok geniş bir araştırma yaparak belli bir birikime sahip olmuş hoca veya medyumu bularak, Vefk Yaptırdım Tutmadı demektense yaptırdığım vefkden çok iyi sonuçlar aldım diyebilir.

Vefk Nasıl Yapılır?

Vefk genellikle Arapçayı çok iyi bilen kişiler tarafından yapıldığı için, vefk’de Arapça harfler ve sayılar kullanılmaktadır. Vefklerin birçok yapılış şekilleri vardır. Vefk hazırlamak başlı başına bilim ve ilim uzmanlığı isteyen bir durumdur. Günün her saatinde veya haftanın her gününde vefk yazılamaz vefk yazmanında hayırlı günleri ve hayırlı saatleri bulunmaktadır. vefk yazılımında muhakkak amacına uygun olmalıdır. Her çeşit vefk için ayrı bir çizim, harf ve sayılar kullanılmaktadır. Vefk Nasıl Yapılır sorusuna şunu söyleyebiliriz, uygun ve sıradan yapılan vefkler kesinlikle amacına ulaşamamakla birlikte aksi sonuçlarda doğurabilir. Ayrıca Vefk Nasıl Yapılır sorusuna ilaveten, vefk çalışmasını yapan kişinin hangi gün hangi vefki yapacağını iyi bilmesi dışında meleklerin ve gezegenlerinde isimlerini ve görevlerini iyi bilmesi gerekmektedir.

Vefk Nasıl Çalışır?

Birçok vefk yaptıran kişilerin vefkleri günümüz şartlarında başarısız olmaktadır. Bunun nedeni ise vefkleri hazırlayan kişinin bazı hesaplamaları iyi yapamayışından ve Arapçayı çok iyi bilmeyişinden kaynaklanmaktadır. Genellikle internetten görerek kopya şeklinde hazırladıkları vefklerin, insanlar üzerinde olumlu sonuçlar vereceğini ümit ederek, sahte hocalar ve medyumlar tarafından yapılmaktadır. Vefk Nasıl Çalışır sorusuna gelince, kişinin tamamen kendi enerjisine bağlı bir durumdur, ayrıca hatasız ve uygun saat dilimlerinde yazılmış işinin ehli bir kişi tarafından yapılmışsa bu vefkten verim almak mümkündür. Birçok zamanlarda her koşulun ve her şeyin harfiyen yerine oturduğu hallerde bile vefk, kendisinden beklenen verimi veremeyebilir. Vefk Nasıl Çalışır, sorusunda en önemli şeylerden birisi de kişi üzerine düşen vazifeyi ve durumu tamamen kontrol altında tutmasını bilmesidir.

Vefk Kaç Günde Etki Eder?

Genellikle hazırlanmış olan vefk, işin uzmanı ve ehli bir kişi tarafından yapılmışsa, ayrıca yapım esnasında kurallara uygun bir şekilde hazırlanmışsa vefk çok daha çabuk ve hızlı bir şekilde etkisini göstermektedir. Vefk Kaç Günde Etki Eder diye internetten birçok sorular sorulmaktadır. Genellikle karşılaşmış oldukları cevap şekli şu şekilde olmaktadır. Vefkin amacı ve içeriği ne ise, hızlı bir şekilde etki etmesi o kadar önemlidir. Vefk yaptıran kişinin de, yapan kişinin de şunu çok iyi bilmesi gerekmektedir, ancak Allah’ın izni olmadan yapılan hiçbir şeyin anlamı yoktur. Vefk Kaç Günde Etki Eder sorusuna gelince, hiçbir vefk bir haftadan önce etki etmez. Bir vefki iki ayrı kişiye yaptırdığınızda birinin diğerinden daha çabuk etki gösterdiğini görebiliriz bunun sebebi ise uygulanan yöntemin doğru olmasındandır.

Vefk Çeşitleri

Vefk içinde bulunulan durumların çeşitliliğine göre birçok şekilde yapılabilmektedir. Oldukça geniş bir çalışma alanına sahip olan vefk ilminin kullanımı, Arap alfabesini ve Arapçayı çok iyi bilen kişiler tarafından yapılabilmektedir. İnsanların veya içinde bulunulan durumların çeşitliliğine ve durumuna göre vefk yapılabildiği gibi, tüm sorunlar ve problemleri ortadan kaldırabilmek adına yapıldığı bilinmektedir. Vefk Çeşitleri olarak başlıca olanları şu şekilde sıralayabiliriz.Nazar ve büyüden kurtulabilmek için yapılan, terk eden sevgiliyi geri döndürmek için yapılan vefkler, kısmet açtırmak veya bereket bulmak için yapılan vefkler, evden soğumuş ve uzaklaşmış eşi eve bağlamak adına yapılan vefk çeşitleri, ayrıca üzerimize musallat olmuş cinlerden ve kem gözlerden uzak kalabilmek, bunların şerrinden korunabilmek adına ve bunlar gibi birçok alanda Vefk Çeşitleri çalışmaları yapılabilmektedir.

Şifa Vefki

Şifa Vefki, tıbbın çaresiz kaldığı ve bir türlü şifa bulamayan kişiler üzerinde etkili olduğu söylenmektedir. Felçli hastalarda, romatizma hastalıklarda, sağırlık, panik atak, uykusuzluk ve daha birçok sayamadığımız hastalık çeşitleri için Şifa Vefki yapılmaktadır. Genellikle çok iyi ilim sahibi kişiler tarafından yapılmaktadır. Kişi kendisine yapılan bu vefkde, ya üzerinde taşıyarak ya da içerek şifa bulur. Uyku problemleri için yastık içine konan şifa vefkleri kullanılır. kişiye özel olarak hazırlanan bu vefkin oldukça tesirli dualardan ve malzeme olarak rahatsızlığa en etki edebilecek şifalı bitki ve otların kullanılması gerekmektedir. Konu hastalık olunca her zamanki gibi konusunda uzman olmuş hoca ve medyumlar tarafından yapılmalıdır. Eğer ki konuya hakimiyeti olmayan ve neyin ne işe yaradığını tam olarak bilmeyen sıradan bir kişiye yaptırılması, hastalıkların daha kötüye gitmesine sebebiyet vermektedir.

Kişiye Özel Hazırlanan Vefk

Kişiye Özel Vefk yapımında bulunan kişinin muhakkak uzman, ilim sahibi ve profesyonel bir hoca olması gerekmektedir. Vefki nasıl ve ne şekilde hazırlayacağını çok iyi bilmesi, sonrasında devam edilmesi gereken yolu kişiye ayrıntılarını atlamadan bildirmesi gerekmektedir. Bu tür vefklerin yapılma amacı olarak, kişin yıldızına, karakterine ve burcuna göre hazırlanıp, yazılan vefkin koruyucu özelliği ortaya çıkarak o kişiyi diğer kişilerden ayrıcalıklı kılmaktır. Kişi kendisi için yapılan bu vefki muhakkak üzerinde taşımak zorundadır. Aksi takdirde beklenilen verimi asla alamamaktadır. Özel Vefk sadece kişiye özel hizmet ve hareket eder, kişiye özel olarak yaptırılmış olan bu vefk, asla başka biri tarafından taşınamaz çünkü başka birine asla faydası olmaz, aksine faydası olmadığı gibi ters durumlar göstererek kötü sonuçlarda doğurması muhtemeldir.